Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula Informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE, że:
• Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi z siedzibą w przy ul. Raciborskiej 4, 47-260 Polska Cerekiew,
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi posiada Inspektora ochrony danych kontakt: tel. 77-4876527, e-mail gops@polskacerekiew.pl,
• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
• Dane będą udostępniane wyłącznie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi lub innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi,
• Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie przyznaniem świadczenia lub realizacji usługi.
• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.