Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050/19/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Polska Cerekiew, w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Polskiej Cerekwi wchodzą:
1) Katarzyna Wieczorek - pracownik socjalny reprezentant Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi

2) Edyta Erfurt - pracownik socjalny reprezentant Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi

3) Ewelina Stopa - pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych reprezentant Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polskiej Cerekwi

4)  Jolanta Waloszczyk - pielęgniarka środowiskowa reprezentant Niepublicznego Zakładu
    Opieki Zdrowotnej „Astra Medica” w Polskiej Cerekwi

5) Andrzej Mroczko - Kierownik Rewiru Dzielnicowych Policji w Pawłowiczach reprezentant
Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu

6) Monika Frąckowiak - sierżant sztabowy reprezentant Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu

7) Anna Chrobrowska - Kurator Zawodowy przedstawiciel Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu 

8) Elżbieta Ostarek – pracownik administracyjno-biurowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi

9) Aneta Piela-Łatka – pedagog szkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdujących się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Głównym celem Zespół Interdyscyplinarny jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Do pracy z rodziną dotkniętą przemocą domową powoływana jest grupa diagnostyczno- pomocowa w skład, której wchodzą: pracownik socjalny i dzielnicowy policji są to osoby bezpośrednio pracujące z tą rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup diagnostyczno-pomocowej może zmieniać się w każdej chwili adekwatnie do aktualnej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem grupy diagnostyczno-pomocowej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by praca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty. Głównym celem pracy przedstawicieli służb w ramach grup diagnostyczno-pomocowych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występujące w danej rodzinie.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi.

2. Parter.

3. Pokój nr 1.

4. Telefon/ faks 77 480 14 77 lub 77 487 65 27.

5. E-mail:

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

1. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej ( Dz. U. z 2024r. poz. 424 z późn. zm.)