Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasiłek stały

 

ZASIŁEK STAŁY

 

 

1. Dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności , których dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

2. Dla osób , które ukończyły 60 lat – kobiety i 65 lat - mężczyźni , których dochód nie przekracza kryterium dochodowego–/ dla osób samotnie gospodarujących kwoty 776 zł, dla osób w rodzinie 600 zł /. Z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł i niższa niż 30 zł miesięcznie.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi.

2. Parter.

3.Pokój nr 1.

4.Telefon/ faks 77 480 14 77 lub 77 487 65 27.

5. E-mail: gops@polskacerekiew.pl

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

1. Podanie – o udzielenie pomocy.

2. Zaświadczenie o dochodach netto wszystkich członków rodziny.

3. Orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

OPŁATY :

Bez opłat.

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Do 30 dni.

ODBIÓR DECYZJI ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY:

Decyzję, można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi w pokoju nr 1 lub zostanie wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na

adres wnioskodawcy /forma odbioru do uzgodnienia/.

Informacja o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie z

kodeksem postępowania administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA :

1. Art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023, poz. 901 z

późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021, poz. 1296 ).